امیر نیکنام شیراز

فعال در حوزه بازاریابی دیجیتال (از سال 91) و در حال حاضر مشاور دیجیتال مارکتینگ انتشارات جنگل
- استراتژی و بازاریابی محتوا
- سئو
- تبلیغات CPC
- طراحی کمپین‌های تبلیغاتی

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو از 7 کارگاه تخصصی تشکیل شده است. امیر نیکنام شیراز تاکنون 5 کارگاه را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
تخفیفِ پلکانی و هوشمند

برای دوره‌های غیرحضوری سئو

ثانیه دقیقه ساعت روز
لیست دوره‌ها