امیر نیکنام شیراز

فعال در حوزه بازاریابی دیجیتال (از سال 91) و در حال حاضر مشاور دیجیتال مارکتینگ انتشارات جنگل
- استراتژی و بازاریابی محتوا
- سئو
- تبلیغات CPC
- طراحی کمپین‌های تبلیغاتی