جواد یاسمی

آمار دانشگاه تهران
ام بی ای (مارکتینگ) دانشگاه امیرکبیر
Founder of DrTajmil & Hiquat
DrTajmil.com (گردشگری سلامت مخاطب عرب زبان)
Hiquat.com (گردشگری سلامت مخاطب انگلیسی زبان)

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو از 6 کارگاه تخصصی تشکیل شده است. جواد یاسمی تاکنون 5 کارگاه را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
پشتیبانی آکادمی وبسیما
پشتیبانی آکادمی وبسیما
شیما فقیه پور

سلام، شیما فقیه پور هستم.

به شما کمک میکنم که متناسب با تجربه و نیاز خود کارگاه مناسب را انتخاب کنید.

از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

0902-2323-460