علی اکبر حیرتی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک ، کارشناس دیجیتال مارکتینگ و مدیر محصول شرکت زعفرانیه

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو از 7 کارگاه تخصصی تشکیل شده است. علی اکبر حیرتی تاکنون 1 کارگاه را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
دوره جامع و کاربردی سئو

7 کارگاه و بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

ثانیه دقیقه ساعت روز
اطلاعات بیشتر