مصطفی نجاری

مدیر فروشگاه اینترنتی صنعت شرق دارای لیسانس عمران در زمینه فروش تجهیزات نظافتی صنعتی می باشم. فعالیت خود را در زمینه فروش از 10 سال گذشته داشته اما فعالیت خود در مورد سایت و بهینه سازی به طور جدی از سال 96 آغاز نموده ام.

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو از 7 کارگاه تخصصی تشکیل شده است. مصطفی نجاری تاکنون 5 کارگاه را با موفقیت پشت سر گذاشته است.