مصطفی نجاری

مدیر فروشگاه اینترنتی صنعت شرق دارای لیسانس عمران در زمینه فروش تجهیزات نظافتی صنعتی می باشم. فعالیت خود را در زمینه فروش از 10 سال گذشته داشته اما فعالیت خود در مورد سایت و بهینه سازی به طور جدی از سال 96 آغاز نموده ام.

user commentsدوره‌های آموزشی

گواهی‌نامه پایان دوره برای افرادی صادر می‌شود که در دوره شرکت کرده و توسط آکادمی وبسیما مهارت‌سنجی شده باشند.