مهدی ثابتی

یک گرافیست حرفه ای هستم (دو بعدی و سه بعدی) و توانستم در این زمینه افتخاراتی نیز کسب کنم. برای تکمیل حوزه فعالیت خود به طراحی وب رو آوردم بدون آنکه متوجه باشم این قلمرو طویلتر از آنچه که میپنداشتم است.

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو از 8 کارگاه تخصصی تشکیل شده است. مهدی ثابتی تاکنون 2 کارگاه را با موفقیت پشت سر گذاشته است.