سعید کشاورز

شروع فعالیت در حوزه اینترنت : از سال 1389
هم به عنوان کارفرما (راه اندازی چند سایت فروشگاهی) و هم به عنوان مجری (طراحی سایت) فعالیت داشتم.

user commentsدوره‌های آموزشی

گواهی‌نامه پایان دوره برای افرادی صادر می‌شود که در دوره شرکت کرده و توسط آکادمی وبسیما مهارت‌سنجی شده باشند.

عضویت در کانال