سعید کشاورز

شروع فعالیت در حوزه اینترنت : از سال 1389
هم به عنوان کارفرما (راه اندازی چند سایت فروشگاهی) و هم به عنوان مجری (طراحی سایت) فعالیت داشتم.

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو از 7 کارگاه تخصصی تشکیل شده است. سعید کشاورز تاکنون 6 کارگاه را با موفقیت پشت سر گذاشته است.