سید سعید میری

مدیر سایت شرکت سپهر صنعت آداک، کارشناس IT (مهندسی شبکه های گسترده)

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو از 7 کارگاه تخصصی تشکیل شده است. سید سعید میری تاکنون 6 کارگاه را با موفقیت پشت سر گذاشته است.