محمدباقر کیانی

از سال 1395 در زمینه تولید محتوا و خدمات دیجیتال مارکتینگ فعالیت خود را شروع کرده است. او در این مدت به تولید محتوا در زمینه های متنوعی پرداخته و در حال حاضر به عنوان کارشنان تولید محتوا با وبسیما همکاری می کند.

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو از 7 کارگاه تخصصی تشکیل شده است. محمدباقر کیانی تاکنون 5 کارگاه را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
دوره جامع و کاربردی سئو

7 کارگاه و بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

ثانیه دقیقه ساعت روز
اطلاعات بیشتر