پدرام آراسته فر

دبیر و مدرس دوره های الکترونیک و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی .طراح و مجری ماشین های صنعتی و روبات های خط تولید .مدیر IT و طراح زیر ساخت های شبکه .

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو از 8 کارگاه تخصصی تشکیل شده است. پدرام آراسته فر تاکنون 5 کارگاه را با موفقیت پشت سر گذاشته است.