نکات مهم سئو از زبان گوگل

بیشتر نکات، قوانین و تکنیک هایی که در مقالات سطح وب میخوانیم، برگرفته از تجربیات متخصصان سئو است؛ این تجربه ها به دلیل اینکه از خود طرف گوگل تایید نشده اند، احتمال خطا در آن ها وجود دارد. برای اینکه بتوانیم به بهترین شکل سئو سایت خود را بهبود دهیم، بهتر است در کنار بهره‌مند شدن از تجربه های ارزشمند کارشناسان سئو، از نکات و تکنیک هایی که گوگل در هنگ آوت های رسمی به آن پرداخته استفاده کنیم.

#صفحات_AMP

گوگل بین صفحات AMP و صفحات عادی تبعیض قائل نمی شود

28

صفحات معمولی و صفحات AMP از دید گوگل ترجیحی نسبت به یکدیگر ندارند و گوگل در رتبه بندی تبعیضی بین آن ها قائل نیست. مولر توضیح داد که لینک سازی برای این صفحات هم باید مثل لینک سازی برای صفحات معمولی انجام شود.