نکات مهم سئو از زبان گوگل

بیشتر نکات، قوانین و تکنیک هایی که در مقالات سطح وب میخوانیم، برگرفته از تجربیات متخصصان سئو است؛ این تجربه ها به دلیل اینکه از خود طرف گوگل تایید نشده اند، احتمال خطا در آن ها وجود دارد. برای اینکه بتوانیم به بهترین شکل سئو سایت خود را بهبود دهیم، بهتر است در کنار بهره‌مند شدن از تجربه های ارزشمند کارشناسان سئو، از نکات و تکنیک هایی که گوگل در هنگ آوت های رسمی به آن پرداخته استفاده کنیم.

17th May 2019

برای تایید موبایل فرندلی بودن، ربات های گوگل باید به منابع دسترسی داشته باشند

31

برای اینکه یک صفحه از نظر موبایل فرندلی بودن مورد تایید گوگل باشد، باید مطمئن شوید که تمام منابع صفحه برای ربات های گوگل قابل دسترسی باشند. با استفاده از ابزار Mobile friendly testing tool در گوگل سرچ کنسول می توانید منابعی که دسترسی آن برای ربات های گوگل مسدود شده را پیدا کرده و خطای مربوط به آن ها را برطرف کنید.

با ابزار URL removal tool به سرعت صفحات را از ایندکس حذف کنید

30

با اینکه روش های مختلفی برای حذف صفحات سایت از ایندکس گوگل وجود دارد، جان مولر پیشنهاد می کند برای حذف سریع آن ها از ایندکس از ابزار URL removal tool در گوگل سرچ کنسول استفاده کنید. استفاده از دستور خطای 410 و مسدود کردن دسترسی ربات های گوگل روش های دیگری برای حذف استاندارد صفحات سایت از ایندکس هستند که به زمان بیشتری نیاز دارند.

سایت های بین المللی با ساب دامین های جداگانه جریمه نمی شوند

26

نسخۀ زبان های مختلف سایت های بین المللی، در بسیاری از موارد بر روی ساب دامین های جداگانه قرار می گیرند. گوگل این سایت ها را به دلیل وجود محتوای تکراری جریمه نمی کند. برای مثال اگر دو نسخه فارسی و انگلیسی از سایت شما وجود داشته باشد، گوگل هر دو را ایندکس می کند و یکی را در نتایج مورد نظر نشان می دهد.