متخصص سئو تکنیکال و نشانه گذاری استاندارد

نشانه گذاری استاندارد یا استفاده از استانداردهای Schema در طراحی سایت موجب میشود تا ربات های گوگل درک درستی از محتوای صفحه داشته باشند و البته نحوه نمایش سایت در نتایج گوگل متفاوت با سایر سایت ها باشد.

بعنوان مثال نمایش ستاره ها و امتیازدهی کاربران در نتایج جستجو یکی از نتایج استفاده از نشانه گذاری استاندارد است. متخصص نشانه گذاری استاندارد به شما کمک میکند تا سئو تکنیکال سایت را به گونه ای طراحی کنید که مطابق با استانداردهای گوگل بوده و شانس نمایش ستاره ها در جستجو افزایش یابد.