متخصص آنالیز سایت و استراتژی سئو

در بیشتر پروژه های سئو، اولین قدم آنالیز اولیه وضعیت سایت و تدوین استراتژی مناسب برای موفقیت است. برخی از متخصصین سئو آنالیز اولیه را به صورت رایگان برای شما انجام میدهند.

آنالیز دقیق تر که شامل شناسایی کلمات کلیدی ارزشمند، آنالیز رقبا، بررسی وضعیت سلامت سایت و ارایه پیشنهادات کاربردی برای بهبود سئو با پرداخت هزینه و صرف وقت و انرژی از طرف متخصص انجام میشود.